TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới Tin mới
Căn cứ Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu...
Xem tiếp
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sự dụng đất 
Căn cứ Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị HADALAND Bảo Ninh Green City; Sở Kế hoạch và Đầu...
Xem tiếp