TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
    Bản in     Gởi bài viết  

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CHA LO

Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 137/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 bao gồm 6 xã thuộc huyện Minh Hóa: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Thanh, Hóa Phúc, Hồng Hóa, Hóa Tiến với tổng diện tích tự nhiên là 538 km2.


Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo theo hướng mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế; thích ứng với môi trường hợp tác và cạnh tranh; phù hợp và gắn kết chặt chẽ với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là với hành lang kinh tế quốc lộ 12A, hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh, Khu kinh tế Hòn La; phù hợp với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông Tây; đảm bảo liên kết, hợp tác với các Khu kinh tế cửa khẩu trong khu vực như Lao Bảo, Cầu Treo và Khu kinh tế Vũng Áng.


Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo một cách toàn diện trở thành trung tâm kinh tế và đô thị phía tây của tỉnh; là đầu mối trung chuyển, trung tâm xuất nhập hàng hóa và dịch vụ; gắn việc phát triển kinh tế với việc phân bố lại lao động, dân cư trong các ngành kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đảm bảo an ninh, quốc phòng, tăng cường củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là với nước CHDCND Lào.

[Trở về]
Trang chủ