TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha Xanh 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha Xanh, tỷ lệ 1/500, với những...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng dự án Du lịch sinh thái thung lũng Sinh Tồn tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch của Công... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng dự án Du lịch sinh thái thung lũng Sinh Tồn tại xã Sơn Trạch,...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng hệ thống zipline đa phương thức dài nhất thế giới và tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng hệ thống zipline đa phương thức dài nhất thế giới và...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (sau đây viết tắt là Khu DLQG)...
Xem tiếp
Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó Quy...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa....
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Khu phức hợp du lịch sinh thái và vui chơi thể thao dưới nước tại thôn Chày Lập xã Phúc Trạch, thôn Trằm Mé... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu phức hợp du lịch sinh thái và vui chơi thể thao dưới nước tại thôn...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm du khách khu vực phía Bắc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3534/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm du khách khu vực phía Bắc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ...
Xem tiếp
Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Thác Bụt, Giếng Tiên 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Thác Bụt, Giếng Tiên. Theo đó, Quyết định có những nội dung chủ yếu...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa - Đảo Yến 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1303/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa - Đảo Yến, tỷ lệ 1/500. Theo đó,...
Xem tiếp
Trang chủ