TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh, đến năm 2040 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh, đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000....
Xem tiếp
Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035, theo đó, Quy hoạch có...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết khu Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại phường... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách...
Xem tiếp
Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035.
Xem tiếp
Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/10000 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5557/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/10000. Theo đó, Quyết định có những...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) – Ngày 11/7/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết mở rộng Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty TNHH Phát... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón khoáng...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba...
Xem tiếp
Quy hoạch xây dựng vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2885/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Trang chủ