TÌM KIẾM

  Trên trang    Google  
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình: Thông báo tổ chức lựa chọn tổ chức đấu... 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình, thông báo tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:
Xem tiếp
Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
UBND xã Cảnh Hóa: Thông báo giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng... 
Thực hiện Công văn số 282/UBND-TNMT ngày 16/04/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại...
Xem tiếp
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình: Thông báo tạm dừng đấu giá tài sản 
Ngày 12/12/2019, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đã ban hành thông báo công khai việc đấu giá tài sản nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm:
Xem tiếp
Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ: Thông báo đấu giá tài sản 
Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản lần 3, cụ thể:
Xem tiếp
Kế hoạch đấu giá khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2019 
Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản: Thông báo đấu giá tài sản Nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ... 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo đấu giá tài sản Nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Gồm: Tài sản tại điểm du lịch Suối nước Mọoc, cụ thể:
Xem tiếp
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình do UBND tỉnh Quảng Bình sở hữu 
Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty do UBND tỉnh Quảng Bình sở hữu, cụ thể:
Xem tiếp
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình do UBND tỉnh Quảng Bình sở hữu 
Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty do UBND tỉnh Quảng Bình sở hữu, cụ thể:
Xem tiếp
Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới: Thông báo bán thanh lý tài sản 
Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-SYT ngày 27/8/2019 của Giám đốc Trung tâm y tế TP Đồng Hới về việc thanh lý tài sản nhà cấp 4 và sân bê tông trạm y tế Đức Ninh của Trung tâm Y tế TP Đồng Hới. Hội...
Xem tiếp
Trang chủ